• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

Avantajele contractului prin agent de munca temporara

15 Noi. 2021

Odata cu izbucnirea pandemiei de COVID-19, piata muncii a suferit transformari majore astfel ca pe langa modul de lucru hibrid, o alta tendinta care s-a accentuat in ultimul timp este reprezentata de nevoia tot mai mare a companiilor de forta de munca temporara. Motivele principale pentru care angajatii temporari au ajuns sa fie considerati drept o optiune viabila de catre tot mai multe organizatii sunt atat de ordin financiar cat si generate de nevoia de a beneficia de flexibilitatea care deriva dintr-un contract de munca temporara.

 

Ce este contractul prin agent de munca temporara?

Contractul de munca temporara este un contract individual de munca, incheiat intre un agent de munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni. In afara elementelor specifice oricarui contract individual de munca, intr-un astfel de contract sunt trecute si conditiile in care urmeaza sa se desfasoare misiunea, durata acesteia, identitatea si sediul utilizatorului, precum si cuantumul si modalitatile de remuneratie a salariatului temporar.

Exista si posibilitatea incheierii unui contract cadru pe durata nedeterminata intre agentul de munca temporara si salariat. In acest caz, in perioada dintre doua misiuni, salariatul temporar este la dispozitia agentului de munca temporara. Pentru fiecare noua misiune se va incheia un contract de munca temporara.

Agentul de munca temporara pune la dispozitie utilizatorului un salariat angajat prin contract de munca temporara, in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat in forma scrisa, care trebuie sa cuprinda urmatoarele:

a) durata misiunii;
b) caracteristicile specifice postului, in special calificarea necesara, locul executarii misiunii si programul de lucru;
c) conditiile concrete de munca;
d) echipamentele individuale de protectie si de munca pe care salariatul temporar trebuie sa le utilizeze;
e) orice alte servicii si facilitati in favoarea salariatului temporar;
f) valoarea comisionului de care beneficiaza agentul de munca temporara, precum si remuneratia la care are dreptul salariatul;
g) conditiile in care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispozitie de un agent de munca temporara.

Totodata, durata unei misiuni nu poate fi mai mare de 24 de luni, dar poate fi prelungita pe perioade succesive care, adaugate la durata initiala a misiunii, nu poate conduce la depasirea unei perioade de 36 de luni. Misiunea poate fi prelungita in conditiile prevazute in contractul de munca temporara sau asa cum se prevede intr-un act aditional la acest contract.

 

Cine se poate autoriza ca agent de munca temporara

Potrivit HG nr. 1256/2011, pot angaja persoane in scopul efectuarii unor misiuni de munca temporara in folosul si la solicitarea unui utilizator, numai persoanele juridice autorizate.

In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca agenti de munca temporara, persoanele juridice trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie persoane juridice constituite potrivit legii si sa aiba prevazut in actul constitutiv, ca obiect principal de activitate, „Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului conform codului CAEN”;
b) sa nu inregistreze debite la bugetul de stat sau la bugetele locale;
c) sa nu figureze in evidentele cazierului fiscal cu fapte sanctionate de reglementarile financiare, vamale si nici cu cele care privesc disciplina financiara;
d) sa nu fi fost sanctionate contraventional, in ultimele 24 de luni anterioare datei formularii cererii de autorizare, pentru incalcarea prevederilor legislatiei muncii, comerciale si fiscale; contraventiile cu privire la care exista o actiune pe rolul instantelor de judecata vor fi luate in considerare numai daca pana la data solutionarii cererii de autorizare s-a pronuntat cu privire la acestea o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
e) sa constituie garantia financiara, in cuantumul a 25 de salarii de baza minime brute pe tara, garantate in plata, la care se adauga contributiile datorate de catre angajator bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanitate.

Autorizarea agentilor de munca temporara se face de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la propunerea agentiilor teritoriale pentru prestatii sociale in a caror raza teritoriala isi au sediul.

 

Cum se face plata salariatului temporar

Salariatul temporar este definit de Codul muncii ca persoana care are un contract de munca temporara incheiat cu un agent de munca temporara si care poate fi pus la dispozitia unui utilizator, persoana fizica sau juridica, in baza unui contract in forma scrisa.

Pe durata misiunii de munca temporara (perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a executa sarcini precise cu caracter provizoriu), angajatul temporar este remunerat de catre agentul de munca temporara. Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune se stabileste prin negociere directa cu agentul de munca temporara si nu poate fi mai mic decat salariul minim brut pe tara garantat in plata.

Agentul de munca temporara este cel care retine si vireaza toate contributiile si impozitele datorate de salariatul temporar catre bugetele statului si plateste pentru acesta toate contributiile datorate in conditiile legii. Totodata, agentul este si cel care are prerogativa luarii oricaror masuri disciplinare impotriva salariatului sau concedierii acestuia, potrivit dispozitiilor Codului Muncii.

In cazul in care in termen de 15 zile calendaristice de la data la care obligatiile privind plata salariului si cele privind contributiile si impozitele au devenit scadente si exigibile, iar agentul de munca temporara nu le executa, ele vor fi platite de utilizator, in baza solicitarii salariatului temporar.

Trebuie precizat faptul ca salariatii temporari au acces la toate serviciile si facilitatile acordate de utilizator, in aceleasi conditii ca si ceilalti salariati ai acestuia. Utilizatorul este obligat sa asigure salariatului temporar dotarea cu echipamente individuale de protectie si de munca, cu exceptia situatiei in care prin contractul de punere la dispozitie dotarea este în sarcina agentului de munca temporara.

Salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi inferior celui pe care il primeste salariatul utilizatorului, care presteaza aceeasi munca sau una similara cu cea a salariatului temporar. In masura in care utilizatorul nu are angajat un astfel de salariat, salariul primit de salariatul temporar va fi stabilit luandu-se in considerare salariul unei persoane angajate cu contract individual de munca si care presteaza aceeasi munca sau una similara, astfel cum este stabilit prin contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul utilizatorului.

Agentii de munca temporara au obligatia de a tine evidenta si de a inregistra contractele de munca temporara in Registrul general de evidenta al salariatilor.

 

De ce sa optezi pentru un agent de munca temporara?

Munca temporara raspunde unor necesitati conjuncturale sau mai bine spus unor probleme care trebuie rezolvate urgent, de aceea tot mai multe companii aleg sa angajeze lucratori prin intermediul unui agent de munca temporara.

Si in ceea ce priveste costurile, compania care opteaza pentru munca temporara are de castigat intrucat costurile muncii devin o cheltuiala variabila, care nu apasa ca un cost fix in bilanturile companiei.

De asemenea, tot prin intermediul contractului de munca temporara se reduce riscul de a lucra pe termen lung cu angajati nepotriviti, in sensul ca organizatiile, in cazul in care isi dau seama ca au de-a face cu o persoana nepotrivita, au posibilitatea sa renunte, fara batai de cap, la acel angajat, imediat dupa terminarea misiunii de munca temporara. 

Avantaje in ceea ce priveste munca temporara exista insa si pentru angajatii temporari, nu doar pentru firmele care aleg aceasta cale, si aici ne referim la situatia in care cineva isi poate gasi astfel mult mai usor de lucru si are oportunitatea de a se specializa pe o anumita activitate, iar dupa terminarea misiunii are ocazia de a fi ajutat din nou de agentul de munca temporara sa-si gaseasca un nou loc de munca.

Compania care opteaza pentru o astfel de forma de angajare, incheie, in forma scrisa, un contract de punere la dispozitie cu agentul de munca temporara pentru a putea dispune de salariatul angajat prin contract de munca temporara. Astfel, angajator este agentul de munca temporara, iar companiei client doar “ii este pus la dispozitie” personalul de care are nevoie pentru o perioada limitata de 24 de luni, cu posibilitate de prelungire la maximum 36 de luni pentru o misiune. 

 

Ce obligatii are utilizatorul salariatilor temporari

Pe langa beneficiile care deriva din munca temporara, utilizatorii trebuie sa respecte si o serie de obligatii in ceea ce ii priveste pe angajatii temporari, precum:

a) sa informeze salariatii temporari cu privire la toate locurile de munca vacante existente, in vederea asigurarii egalitatii de sanse cu ceilalti angajati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata la utilizator, pentru obtinerea unui loc de munca permanent, prin afisarea unui anunt general intr-un loc accesibil tuturor salariatilor care isi desfasoara activitatea la utilizatorul respectiv;

b) sa asigure salariatului temporar accesul la cursurile de pregatire profesionala pe care le organizeaza pentru salariatii sai;

c) sa puna la dispozitia reprezentantilor salariatilor informatiile cu privire la utilizarea salariatilor temporari, in cadrul informarii generale privind ocuparea fortei de munca;

d) sa asigure salariatilor temporari aceleasi drepturi cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca la utilizator, conferite de lege, de regulamentul intern sau de contractul colectiv de munca aplicabil utilizatorului, precum si de orice alte reglementari specifice aplicabile utilizatorului;

e) sa ofere si sa prezinte informatii exacte si reale privind utilizarea salariatilor temporari atunci cand sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor, infiintati potrivit legii, solicita situatia incadrarii personalului propriu.

In situatia in care agentul de munca temporara a incheiat cu salariatul temporar un contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in perioadele dintre misiuni salariatul are acces la facilitatile existente la nivelul agentului de munca temporara in ceea ce priveste formarea profesionala si prevederile legale privind cresterea si ingrijirea copilului.

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.
Schedule a free demo