• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
Inchide [x] Fii la curent cu ultimele noutati din legislatia muncii

Fii la curent cu ultimele noutati din legislatia muncii

Buna,
Iti multumim pentru interesul tau cu privire la noutatile Smart Update.

Cu stima,
Echipa Smartree

Trimite
Nota de confidentialitate: Completand acest formular, imi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale, doar in scopul pentru care au fost solicitate, conform cu Politica de Confidentialitate.
 

Concediul medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, in vigoare!

9 Mai 2022

Concediul medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, in vigoare! Incepand cu luna aprilie, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, il insoteste pe acesta la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist.

Potrivit Legii nr. 24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005, a Ordinului MS/CNAS nr. 1166/217/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG nr. 158/2005, precum si a Ordinului MS/CNAS nr. 1165/218/2022 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului de certificate medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, va prezentam cele mai noi actualizari ale informatiilor privind concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice:

Incepand cu data de 16 aprilie 2022 au intrat in vigoare prevederile Legii nr. 24/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, beneficiaza de concediu si indemnizatie pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, il insoteste pe acesta la interventii chirurgicale si tratamente prescrise de medicul specialist.

Pacientul cu afectiuni oncologice isi poate exprima acordul numai pentru o singura persoana la fiecare interventie chirurgicala, respectiv tratament (model acord pacient – anexa 15 la norme, anexata prezentului Smart Update). 

Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la interval de un an pentru un pacient.

Cuantumul brut lunar al indemnizatei acordate in acest caz este de 85% din baza de calcul pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, fiind suportata integral din FNUASS. Codul de indemnizatie este ”17” si se va inscrie pe certificatul de concediu medical la rubrica Observatii.

Atat asiguratul care ingrijeste pacientul cu afectiuni oncologice, cat si pacientul, au dreptul la minim o sedinta de evaluare psihologica clinica si minimum cinci sedinte de consiliere psihologica clinica. Costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul FNUASS.

Indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, sedintele de evaluare psihologica clinica, respectiv de consiliere psihologica clinica se acorda pe baza de concediu medical eliberat de medicul specialist.

Asiguratii beneficiaza de concediu medical si indemnizatie daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) indeplinesc stagiul minim de asigurare de minim 6 luni;
b) prezinta adeverinta eliberata de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta pacientul oncologic, din care sa reiasa numarul de zile de concediu pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice care s-au acordat in ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta insotitorul (model adeverinta - anexa 7^2 la norme, anexata prezentului Smart Update).

Certificatele de concediu medical pentru ingrijirea pacientului oncologic se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau pentru luna anterioara.

In situatia in care pacientul este insotit la tratament pe teritoriul unui stat membru al UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene, concediul si indemnizatia pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de catre casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau de catre cea cu care persoana asigurata are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la durata maxima prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a pacientului cu afectiuni oncologice. Documentele se transmit casei de asigurari de sanatate care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoana asigurata pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Casa de asigurari de sanatate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor, respectiv angajatorilor, dupa caz. Certificatele de concediu medical care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta, sunt semnate cu semnaturi electronice calificate.

Numarul de zile de concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice se gestioneaza de catre casele de asigurari de sanatate care au in evidenta acesti pacienti.

Adeverinta se solicita si se transmite pacientului sau apartinatorului, inclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform modelului prevazut in anexa nr. 7^2.

Beneficiarul concediului are obligatia de a transmite de indata o copie a certificatului de concediu medical la casa de asigurari care are in evidenta pacientul cu afectiuni oncologice, inclusiv prin mijloace de transmitere la distanta.

Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii, angajatorii vor depune la FNUASS o cerere al carui model este prevăzut in anexa nr. 10 la norme, anexata prezentului Smart Update.

 


 

Citeste mai multe din categoria Smart Update

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.