• office@smartree.com
 • 021 301 90 90

NOTĂ DE INFORMARE LinkedIn

Home > NOTĂ DE INFORMARE LinkedIn

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE PAGINILE LINKEDIN SMARTREE

 

 

În vigoare începând cu data de 25 mai 2018

 

În acest document, puteți găsi informații privind următoarele subiecte:

 

 1. CINE SUNTEM
 2. INFORMAȚII DE CONTACT
 3. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS.
 4. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE
 5. TRANSFERURILE DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE
 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

1.   CINE SUNTEM

 

Smartree Hrtech SRL este o societate cu sediul în Bucureștii, Expo Business Park, Strada Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, etaj 4, Sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 6894/2020, cod fiscal 42674725 și Smartree Romania S.R.L., cu sediul în București, Expo Business Park, Strada Aviator Popișteanu, nr. 54A, Clădirea 2, etaj 4, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/4656/2000, având Cod Unic de Înregistrare 13020557 (denumite în continuare “Smartree”, “noi” sau un alt termen similar). Noi, în calitate de administratori ai paginii noastre de LinkedIN (denumita în continuare, individual sau în comun, “pagina noastră”) împreună cu LinkedIN Ireland Unlimited Company (“LinkedIn Ireland”), cu sediul în Wilton Place, Dublin 2 Irlanda, în calitate de furnizor al platfomei de socializare profesională LinkedIn, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al paginii noastre pagini de LinkedIn: www.linkedin.com/company/smartree-romania ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă, nouă și LinkedIn, calitatea de operatori asociaţi pentru astfel de date. Detalii privind esenta prelucrarii în comun a datelor cu caracter personal puteti gasi aici https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

 

 

 

Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacţiunii cu pagina noastră de LinkedIn. Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm noi datele dumneavoastră personale.

 

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepția cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.

 

În privința colectării și prelucrării datelor dumneavoastră în mod distinct de către LinkedIn, asupra cărora noi nu avem control, vă rugăm sa consultați informarea LinkedIn, disponibilă la: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 1. INFORMAȚII DE CONTACT

 

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact ale responsabilului nostru cu protecţia datelor personale: dpo@smartree.com. Vom cerceta și vom încerca să soluţionăm orice astfel de reclamaţie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră. Dacă nu sunteţi mulţumit(ă) de răspunsul primit, puteţi depune o reclamaţie şi la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei date se regăsesc mai jos, în secţiunea 6.

 

 1. CE DATE PRELUCRĂM DESPRE DVS.

 

În cadrul paginii noastre prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

 

 • în cazul în care interacţionaţi cu conţinutul paginii noastre (like, share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public şi acţiunea luată;

 

 • în cazul în care comentaţi la o postare a paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public precum şi conţinutul şi data acelui comentariu.

 

Atunci când urmăriţi sau interacţionaţi cu pagina noastră, LinkedIn prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziţie statistici agregate. Datele la care avem noi acces nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:

 

• numărul de followeri şi distribuţia lor demografică (domeniul de activitate, oraşul şi ţara • numărul de vizualizări distribuit pe zile;

 

 • date demografice agregate: ocupatie, tara, regiune, senioritate, industrie, dimensiunea companiei;

 

 • numărul de vizualizări pentru life pages;

 

 • număr de clickuri, impressions (numărul afişări ale conţinutului din pagină), likes, commentarii, shares;

 

Atunci când ne personalizăm audienţa postărilor sau a campaniilor noastre publicitare pe LinkedIn, putem seta categorii profesionale şi geografice care vă pot include (de exemplu profesionişti din domeniul resurse umane din România). Atunci când postăm anunţuri de recrutare pe LinkedIn, în funcţie de criteriile setate de noi LinkedIn ne oferă de la bun început o listă de persoane care, potrivit algoritmilor săi, se potrivesc cu criteriile noastre. Aceste persoane sunt incluse în listă fără concursul nostru, însă numai dacă au activată opţiunea Open Candidates, prin care dumneavoastră alegeţi să semnalaţi recruiterilor că sunteţi interesat(ă) de oferte de joburi. Adiţional, şi personalul nostru de recrutare poate căuta pe LinkedIn profiluri care răspund nevoilor noastre, caz în care vom căuta să respectăm opţiunea Open Candidates. În cazul în care opţiunea este activată, vom putea salva profilul dumneavoastră şi vă vom putea contacta în mod direct. În cazul în care vedeţi un anunţ al nostru de recrutare pe LinkedIn şi ne trimiteţi aplicaţia dumneavoastră, vom primi toate datele transmise de dumneavoastră (CV şi scrisoare de intenţie, dacă le-aţi ataşat, precum şi profilul de LinkedIn). Prelucrarea acestor date mai departe de acest pas al depunerii candidaturii prin LinkedIn este supusă notei noastre de informare pentru recrutare, al cărei link se găseşte în anunţul de recrutare.

 

De asemenea, atunci când folosim LinkedIn pentru a promova anunţuri de recrutare (Job postings), putem personaliza audienţa acestor anunţuri prin setarea industriilor pe care dorim să le vizăm. LinkedIn ne pune la dispoziţie statistici agregate legate de anunţul de recrutare (Job traffic details), care conţin următoarele date despre cei care interacţionează cu anunţul nostru: compania la care lucrează, număr de vizualizări ale anunţului, număr de vizualizări cu intenţia de a aplica (view to apply rate), număr de clickuri şi aplicări. LinkedIn ne oferă în mod automat (fără controlul nostru) sugestii de candidaţi potriviţi, ceea ce presupune că avem acces la datele pe care alegeţi să le împărtăşiţi în cadrul recrutării.

 

Pentru a vă seta individual dreptul ce acces la LinkedIn la datele dvs. în contextul recrutării pe LinkedIn, puteţi consulta secţiunea de setări LinkedIn. Datele care pot fi colectate și prelucrate prin intermediul LinkedIn în vederea acestei personalizări sunt determinate de LinkedIn fără implicarea noastră. Aceste date sunt colectate și prelucrate de către LinkedIn, însă noi nu avem acces decât la încadrarea în categoriile stabilite deja de LinkedIn. Despre această colectare și prelucrare puteţi citi în informarea proprie LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul şi activitatea, precum şi pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondenţa cu dumneavoastră prin comentariile la postări. În cazul prelucrării datelor din candidatura la joburile noastre, prelucrarea are loc în interesul legitim de a ocupa pozițiile vacante deschise în organizatia noastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră este deschisă, mai puţin datele prelucrate în cadrul recrutării, care sunt supuse notei de informare dedicate şi perioadei de prelucrare aferente. Trebuie să înţelegeţi că toate aceste date sunt disponibile la orice moment pentru LinkedIn, în calitate de deţinător al platformei (şi implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de LinkedIn, accesaţi nota sa de informare privind prelucrarea datelor https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne în modul indicat în Secțiunea 2. În ce priveşte comunicările comerciale administrate de LinkedIn, aveţi o serie de setări pe care le puteţi face prin mijloacele dedicate puse la dispoziţie de LinkedIn. Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, având posibilitatea să vă setați individual dreptul de acces al LinkedIn la datele dumneavoastră, însă trebuie să înţelegeţi că, în limitele acestui filtru pe care îl aveți la dispoziție, LinkedIn funcţionează într-un mod unitar pentru pentru toate paginile şi toţi utilizatorii, astfel că dacă interacţionaţi cu pagina noastră (ceea ce puteţi alege să nu faceţi), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus. Pentru a vă seta individual dreptul ce acces la LinkedIn la datele dvs. puteţi consulta secţiunea de setări LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices.

 

 1. CUM PARTAJĂM INFORMAȚIILE

 

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrişi mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerinţele legale. În privința partajării informațiilor de către LinkedIn, vă rugăm să consultați politica https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

4.1 Dezvăluirea datelor către terți. Vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare şi numai următoarelor categorii de terţi: (a)

 

LikedIn, care este operator asociat cu privire la datele dumneavoastră; (b) Entităţi terţe care pot administra pagina (de exemplu agenţii de marketing); (c) alte entităţi cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm; (d) societăți care ne oferă produse și servicii (împuterniciţi), cum ar fi furnizori de sisteme IT şi furnizorii de servicii de asistenţă aferenţi, furnizorii de servicii de telecomunicații, realizare copii de rezervă şi recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică.

 

De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți: (a) În cazul în care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens; (b) Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră; (c) în cazul în care pagina este transferată, ceea ce poate avea loc în interesul nostru legitim de a ne extinde sau dezvolta activitatea comercială, cum ar fi: (i) în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a ativităţii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina pe care o urmăriţi, cumpărătorul va prelua pagina împreună cu datele dumneavoastră ; (ii) în cazul în care Smartree (sau o parte substanţială din bunurile sale) este achiziţionată de un terţ, situaţie în care paginile noastre de LinkedIn vor constitui unui dintre activele transferate; (d) în cazul în care avem obligaţia de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităţilor guvernamentale sau executive, şi după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerinţe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activităţi ilegale; (e) pentru a răspunde oricăror pretenţii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terţ, pentru a proteja siguranţa oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau (f) pentru a proteja drepturile, proprietăţile sau siguranța Smartree, a angajaţilor săi, a clienţilor săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

 

Şi LinkedIn poate divulga datele dumneavoastră unor terţi, fără implicarea sau controlul nostru, chestiune despre care puteţi citi în politica LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Unii din acești destinatari pot utiliza datele dvs. în țări aflate în afara Zonei Economice Europene.

 

Vă rugăm să consultați secțiunea 4 de mai jos pentru mai multe detalii privitoare la acest subiect.

 

4.2 Restricții legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari. Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dumneavoastră personale conform specificațiilor de mai sus sunt limitaţi (prin lege și prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți cu care alegem să partajăm informațiile dumneavoastră personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce priveşte prelucrarea efectuată de LinkedIn. Cu excepția cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terţ fără a vă anunţa.

 

5. TRANSFERURILE DE DATE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

 

Ca regulă generală, datele dumneavoastră nu sunt transferate de noi către destinatari dinafara Uniunii Europene. Dacă totuşi acest lucru se va întâmpla, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dvs. personale în mod adecvat, cum ar fi încheierea de clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană, şi vom actualiza această notă de informare.

 

De asemenea, LinkeIn poate transfera datele dumneavoastră înafara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica LinkedIn.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră. Smartree va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

 

Deşi suntem operatori asociaţi cu LinkeIn, între noi şi LinkedIn nu există o prelucrare realmente comună de date, astfel încât noi nu putem gestiona decât cererile dumneavoastră în legătură cu prelucrarea efectuată de noi. Dacă vreţi să vă exercitaţi vreunul din drepturi faţă de LinkedIn, va rugăm să vă adresaţi LinkedIn după cum este indicat în politica sa.

 

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

 

 1. Dreptul de acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și Spațiului Economic European, dacă transferăm datele dumneavoastră personale într-o asemenea ţară.

 

 1. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate și relevante, pe baza celor mai recente informații de care dispunem.

 

 1. Dreptul la restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care: contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale, nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

 

 1. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte; transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

 

 1. Dreptul la ștergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare: pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare ; pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem ; în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.

 

 1. Dreptul la obiecție: Puteți obiecta – în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 

Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Această perioadă poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz. Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 2 de mai sus.

 

 1. Dreptul de a depune o plângere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul Autorității (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România +40.318.059.211

+40.318.059.212 +40.318.059.602 anspdcp@dataprotection.ro

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.