FormulareModel adeverinta asigurat

Data: 22.09.2014

Adeverinta de asigurat este eliberata, la cererea salariatilor, pentru dovedirea retinerii si virarii contributiei la FNUAS, pana la implementarea cardului national de asigurari sociale de sanatate.

Descarca

Model decizie incetare suspendare contract

Data: 18.06.2014

Pentru reluarea activitatii dupa concediu crestere copil, angajatul va solicita acest lucru angajatorului care are obligatia sa emita o decizie de incetare suspendare contract individual de munca.

Descarca

Model adeverinta de somaj

Data: 3.12.2013

Adeverinta de somaj se completeaza descrescator pentru maximum 12 luni de la data incetarii contractului pentru care angajatorul are obligatia de a vira contributiile prevazute de lege.

Descarca

Dosar de personal – Opis documente

Data: 31.10.2013

Documentele pe care un dosar de personal trebuie sa le contina. Angajatorul are obligatia sa colecteze, sa intretina si sa pastreze aceste documente din dosarul de personal.

Descarca

Model adeverinta de venit

Data: 30.10.2013

Adeverinta de venit, eliberata de angajator, va contine salariul brut al persoanei solicitante si atesta calitatea acestuia de salariat cu contract individual de munca.

Descarca

Model adeverinta de vechime in munca

Data: 30.10.2013

Vechimea in munca se probeaza printr-o adeverinta de vechime in munca. Angajatorul are obligatia sa elibereze adeverinta de vechime in munca in termen de 15 zile.

Descarca

Cerere revenire din concediu crestere copil

Data: 30.10.2013

Revenirea din concediu crestere copil se realizeaza printr-o cerere depusa la angajator. Aceasta cerere de revenire din concediu crestere copil se poate depune in orice moment in perioada concediului.

Descarca

Model cuprins regulament intern

Data: 29.10.2013

Un regulament intern este elaborat cu consultarea sindicatului si stabileste o serie de reguli, in principal disciplinare si profesionale, aplicabile la locul de munca.

Descarca

Cerere suspendare contract pentru CIC

Data: 28.10.2013

Contractul de munca poate fi suspendat pentru concediu crestere copil. Suspendarea contractului are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii de catre angajator.

Descarca

Decizie desfiintare post

Data: 20.08.2013

Concedierea unui salariat pentru motive care nu tin de acesta se poate realiza prin desfiintare post, cu conditia ca aceasta desfiintare sa fie efectiva si sa abia o cauza reala si serioasa.

Descarca

Decizie detasare

Data: 20.08.2013

Modificarea felului muncii prin detasare se poate realiza doar cu consimtamantul scris al salariatului. Detasarea devine viabila doar in urma unei decizii de detasare emise de angajator.

Descarca

Model nou contract individual de munca

Data: 1.09.2011

Un nou model de contract individual de munca este disponibil, dupa publicarea Ordinului nr. 1616/2011 si a modificarilor aduse Codului Muncii prin Legea 40/2011.

Descarca

Model adeverinta coasigurat

Data: 7.06.2011

Adeverinta coasigurat se elibereaza de catre angajatorul persoanei asigurate. Persoanele cu calitate de coasigurat sunt sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea salariatului.

Descarca

Decizie incetare demisie

Data: 7.06.2011

Solicitarea de incetare a contractului de munca prin demisie poate fi initiata doar de salariat. In acest caz, contractul inceteaza la incheierea perioadei de preaviz.

Descarca

Decizie incetare acordul partilor

Data: 7.06.2011

Solicitarea de incetare a contractului prin acordul partilor poate fi initiata atat de salariat, cat si de angajator. In practica, de cele mai multe ori salariatul este cel care o inainteaza.

Descarca

Decizie expirare contract de munca

Data: 7.06.2011

O decizie expirare contract de munca trebuie intocmita la incetarea contractului, si nu anterior. Contractul individual de munca inceteaza de drept la data expirarii termenului.

Descarca

Model act aditional

Data: 7.06.2011

Contractul individual de munca poate fi modificat printr-un act aditional in care se stipuleaza schimbarile referitoare la salariu, norma de munca zilnica si alte elemente.

Descarca

Adeverinta deduceri suplimentare

Data: 7.06.2011

Adeverinta deduceri suplimentare este un document eliberat de angajator care atesta daca salariatul beneficiaza sau nu de deduceri suplimentare la locul de munca de baza.

Descarca

Model cerere concediu de odihna

Data: 7.06.2011

Model cerere concediu de odihna pentru efectuarea concediului anual, drept al salariatului. In cazul concediilor programate, salariatul poate face cerere concediu de odihna cu cel putin 60 de zile anterior efectuarii acestuia.

Descarca

Model cerere concediu fara plata

Data: 5.06.2011

Model cerere concediu fara plata, drept al salariatului. urata maxima legala a unui concediu fara plata se stabileste prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin Regulamentul intern.

Descarca