• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

In ce situatii angajatorul poate cere suspendarea contractului de munca

24 Iul. 2023

Supendarea contractului de munca reprezinta o practica des intalnita in campul muncii din Romania si este bine ca angajatorii sa cunoasca foarte bine legislatia in vigoare privind acest aspect. Exista o multitudine de situatii in care poate interveni suspendarea contractului de munca, iar printre cele mai cunoscute se numara concediul de materitate, concediul pentru incapacitate temporara de munca, concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau concediul pentru formare profesionala.

 

Ce se intampla de fapt pe perioada suspendarii contractului individual de munca

Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. Exista insa si situatii in care contractul de munca poate fi suspendat fie din initiativa angajatorului sau fie din cea a salariatului.

Potrivit Codului Muncii din Romania, suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator. Se mentioneaza insa ca pe durata suspendarii pot continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor decat cele mentionate anterior, daca acestea sunt prevazute prin legi speciale, prin contractul colectiv de munca aplicabil, prin contracte individuale de munca sau prin regulamente interne.

In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii, acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat.

De fiecare data cand in timpul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauza de incetare de drept a contractului individual de munca, cauza de incetare de drept prevaleaza.

In cazul suspendarii contractului individual de munca, se suspenda toate termenele care au legatura cu incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului individual de munca, cu exceptia situatiilor in care contractul individual de munca inceteaza de drept.

 

Suspendarea de drept a contractului individual de munca

Contractul individual de munca se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru incapacitate temporara de munca;

c) carantina;

d) exercitarea unei functii in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, pe toata durata mandatului, daca legea nu prevede altfel;

e) indeplinirea unei functii de conducere salarizate in sindicat;

f) forta majora;

g) in cazul in care salariatul este arestat preventiv, in conditiile Codului de procedura penala;

h) de la data expirarii perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei. Daca in termen de 6 luni salariatul nu si-a reinnoit avizele, autorizatiile ori atestarile necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca inceteaza de drept.

 

CIM suspendat din initiativa salariatului

Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa salariatului in urmatoarele situatii:

a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 3 ani;

b) concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afectiuni intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani;

c) concediu paternal;

d) concediu pentru formare profesionala;

e) exercitarea unor functii elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toata durata mandatului;

f) participarea la greva;

g) concediu de acomodare.

Din acest an, potrivit Legii nr. 140/2023, s-a introdus in Codul Muncii o noua situatie de suspendare a contractului individual de munca la initiativa salariatului, si anume:

h) desfasurarea, pe baza de contract incheiat in conditiile legii, a unei activitati specifice in calitate de asistent maternal, asistent personal al persoanei cu handicap grav sau asistent personal profesionist.

 

Drepturile dobandite de salariat anterior momentului acordarii concediilor enumerate mai sus si a celor prevazute in articolul 152 din Codul Muncii, care prevede ca in cazul unor evenimente familiale deosebite, salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se includ in durata concediului de odihna, se mentin pe toata durata concediului, respectiv a perioadei de absenta. Trebuie precizat ca evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite se stabilesc prin lege, prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

De asemenea, trebuie mentionat ca suspendarea contractului individual de munca poate interveni in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, contractul individual de munca, precum si prin regulamentul intern.

 

CIM suspendat din initiativa angajatorului

Contractul individual de munca poate fi suspendat din initiativa angajatorului in urmatoarele situatii:

a) pe durata cercetarii disciplinare prealabile, in conditiile legii (declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 261/2016);

b) in cazul in care angajatorul a formulat plangere penala impotriva salariatului sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti (declarat partial neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 279/2015);

In aceste doua situatii prezentate mai sus, daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului.

c) in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii, fara incetarea raportului de munca, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

Potrivit Codului Muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.

c1) in cazul in care impotriva salariatului s-a luat, in conditiile Codului de procedura penala, masura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cautiune, daca in sarcina acestuia au fost stabilite obligatii care impiedica executarea contractului de munca, precum si in cazul in care salariatul este arestat la domiciliu, iar continutul masurii impiedica executarea contractului de munca;

d) pe durata detasarii;

e) pe durata suspendarii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor sau atestarilor necesare pentru exercitarea profesiilor;

f) pe durata suspendarii temporare a activitatii si/sau a reducerii acesteia ca urmare a decretarii starii de asediu sau starii de urgenta potrivit art. 93 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

Suspendarea prin acordul partilor

Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

 

Cunoscand toate aceste lucruri referitoare la suspendarea contractului de munca, atat angajatorii, cat si angajatii pot intelege mult mai bine drepturile si indatoririle care le revin in functie de situatiile specifice in care vor fi pusi in campul muncii.


 

 

 

Citeste mai multe din categoria Legislatia muncii

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.