• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

Noutati legislative care se aplica incepand cu ianuarie 2024

16 Ian. 2024

Anul 2024 a debutat cu o serie de schimbari in domeniul resurselor umane, iar angajatorii trebuie sa fie pregatiti sa le aplice si sa faca fata intrebarilor care, cel mai probabil, vor veni din partea angajatilor intrucat unele prevederi care intra in vigoare din aceasta luna ii va impacta in mod direct si pe acestia. 

Iata despre ce modificari este vorba: 

 

Angajatorii, obligati sa mareasca salariile angajatilor incadrati cu minimul pe economie de peste 2 ani

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 130/2021, incepand cu 1 ianuarie 2022 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioada de maximum 24 de luni de la momentul incheierii contractului individual de munca. Dupa expirarea perioadei respective, timp in care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi incadrat cu un salariu de baza superior salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Astfel, tuturor salariatilor angajati cu salariul minim pe economie, anterior anului 2022, trebuie sa li se mareasca salariul de baza incepand cu 01.01.2024.

 

S-a schimbat modul de impozitare a veniturilor din pensii

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, orice platitor de venituri din pensii are obligatia de a calcula lunar impozitul, la data efectuarii platii pensiei, de a-l retine si de a-l plati la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiei. Impozitul retinut este impozit final. 

Impozitul lunar se va determina de fiecare platitor de venit din pensii, astfel: 

a) pentru venitul lunar din pensii determinat ca urmare a aplicarii principiului contributivitatii, indiferent de nivelul acestuia, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica o cota de impunere de 10%; 

b) pentru venitul lunar din pensii care are atat componenta contributiva, cat si componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, pentru partea contributiva se aplica o cota de impunere de 10%, iar pentru partea necontributiva se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere: 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta; 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta; 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.  

c) pentru venitul lunar din pensii care are doar componenta necontributiva, din care se deduce plafonul de venit neimpozabil lunar de 2.000 de lei, se aplica progresiv urmatoarele cote de impunere: 10%, pentru partea mai mica decat nivelul castigului salarial mediu net sau egala cu acesta; 15%, pentru partea cuprinsa intre nivelul castigului salarial mediu net si nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat sau egala cu acesta; 20%, pentru partea ce depaseste nivelul castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. 

Mai multe informatii despre aceasta prevedere poti citi AICI. https://www.smartree.com/articol/schimbari-legislatie-impozitare-pensii 

 

Tichetele de masa si voucherele de vacanta, taxate cu CASS 

O data cu inceputul anului 2024, se introduce taxarea cu CASS (10%) a tichetelor de masa si voucherelor de vacanta acordate de catre angajatori.  

Ca urmare a aplicarii acestei masuri, angajatii care au trecute bonurile de masa sau voucherele de vacanta ca si beneficii in contracte, vor primi cu 10% mai putin, incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2024. 

Amintim ca valoarea maxima a unui tichet de masa, este, de la 1 august 2023, de 35 lei, urmand sa creasca de la 1 ianuarie 2024 la 40 lei. In ceea ce privește voucherele de vacanta,  acestea pot fi acordate in limita de sase salarii de baza minime brute pe tara.  

 

Tichete de munca in loc de bani pentru cei care presteaza activitati casnice

De la 1 ianuarie 2024, pentru serviciile de curatenie si igienizare, spalatul si calcatul rufelor, serviciile de croitorie, cele de preparare a hranei, ingrijire corporala, hranire si supraveghere a beneficiarului casnic independent, se vor acorda tichete in loc de bani.  

Vouchere primite de cei care vor presta astfel de activitati casnice vor avea valoarea de 15 lei si vor putea fi preschimbate in bani.  

Intre furnizorul de servicii de activitati casnice si beneficiarul acestor servicii se stabileste un raport juridic, bazat pe acordul lor de vointa, fara sa fie necesar un document scris, cu precizarea ca durata prestarii activitatilor casnice pentru un beneficiar casnic nu poate depasi 12 ore pe zi, respectiv 6 ore pentru prestatorii casnici cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani 

Valoarea minima a contribuției lunare se stabileste la contributia echivalenta a cel putin 85 de tichete pentru activitati la domiciliu. Ea este calculata conform reglementarilor legii, pentru ca un furnizor de servicii la domiciliu sa poata beneficia de protectia asigurarilor sociale de stat (CAS). Valoarea nu poate fi mai mica de 25% din salariul minim brut pe tara garantat prin lege. 

Cei care au nevoie de persoane care sa le presteze diverse activitati casnice vor putea cumpara aceste tichete de munca de la Agentiile pentru Ocuparea Fortei de Munca. Tot la aceste agentii vor merge si cei care vor sa preschimbe tichetele in bani, dar asta dupa ce vor strange tichete in valoare de cel putin 85 lei pe luna.  

 

Facilitati impozit salarii

Daca in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii de impozit pe venit, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon. 

 

Abonamentele pentru facilitati sportive, deductibile in limita a 100 euro pe an

Incepand cu veniturile lunii ianuarie 2024, contravaloarea abonamentelor pentru facilitati sportive este deductibila in limita echivalentului a 100 euro anual. Aceasta suma este venit neimpozabil daca, cumulat cu alte venituri, nu depaseste 33% din salariul de baza. 

 

Plafon venituri neimpozabile 

Sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor nu se mai includ in categoria veniturilor neimpozabile integral, incepand cu ianuarie 2024.  

Aceste venituri se cumuleaza cu veniturile neimpozabile plafonat astfel încat sa nu depaseasca 33% din salariul de baza.  

Conform Legii invatamantului preuniversitar nr. 198/2023, primul nivel al invatamantului preuniversitar este reprezentat de educatia timpurie (3 luni-6 ani), formata din invatamantul anteprescolar (3 luni-3 ani) si invatamantul prescolar (3-6 ani), ambele cuprinzand grupa mica, grupa mijlocie si grupa mare.  

Nu se mai acorda facilitatea fiscala pentru suma de 400 lei pentru cei care desfasoara activitati in regim de telemunca 

Sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca, in limitele stabilite de angajator prin contractul de munca sau regulamentul intern devin venituri impozabile, incepand cu veniturile lunii ianuarie 2024.  

 

Reguli privind recunoasterea unor venituri 

Incepand cu aceasta luna, se aplica o serie de reguli la calculul contributiilor sociale si impozitului pe venit, astfel: 

a) Sumele reprezentand contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajatii proprii si membrii de familie ai acestora: sunt venituri aferente lunii in care se aproba decontul, respectiv venituri aferente lunii in care sunt acordate, in situatia in care nu exista obligatia prezentarii unor documente justificative. 

b) Sumele reprezentand contributiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajatii proprii – sunt venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

c) Sumele reprezentand primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament suportate de angajator pentru angajatii proprii – sunt venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

d) Sumele reprezentand contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, – sunt venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

e) Sumele suportate/acordate de catre angajator pentru plasarea copiilor angajatilor proprii in unitati de educatie timpurie, potrivit legii, sunt venituri aferente lunilor corespunzatoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative. 

Impozitul datorat in cazul sumelor de mai sus se calculeaza si se retine prin cumularea cu veniturile din salarii si asimilate salariilor aferente lunii in care se considera venit, iar plata impozitului la bugetul de stat se efectueaza lunar sau trimestrial. 

 

Deduceri din venitul impozabil 

La stabilirea bazei de calcul pentru impozitul pe venitul din salarii se diminueaza plafonul de 400 euro astfel ca vor fi luate in considerare urmatoarele: 

a) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilitatilor sportive, suportate de salariat, in limita a 100 euro, incepand cu veniturile lunii ianuarie 2024 

b) In perioada ianuarie-decembrie 2024, continua sa se aplice deducerea unei sume neimpozabile de 200 lei din venitul impozabil pentru salariatii care primesc salariul minim brut pe economie, fara a depasi 4.000 lei/luna. 

 

Optiunea pentru pensie privata 

Incepand cu ianuarie 2024, persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din sectorul de activitati de creare de programe pentru calculator, sectorului constructii, sectorului agricol si industriei alimentare pot opta pentru plata contributiei datorate la fondul de pensii administrat privat. Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale, incepand cu veniturile lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat optiunea. Persoanele fizice prevazute mai sus pot renunta la optiunea exprimata potrivit prevederilor anterioare, prin depunerea unei solicitari in scris la angajator. Aceasta se aplica incepand cu veniturile aferente lunii urmatoare depunerii solicitarii. Regulile privind exercitarea drepturilor indicate anterior se stabilesc de angajator prin regulamentul intern sau, dupa caz, prin alt document intern emis de acesta. 

 

Plafon 33% venituri salariale

Se includ in acest plafon, incepand cu veniturile lunii ianuarie 2024, urmatoarele: 

a) contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajatii proprii, in limita echivalentului in lei a 100 euro anual pentru fiecare persoana (anterior 400 euro) 

b) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite; se aplica pentru entitatile care se incadreaza in acordarea acestor instrumente financiare 

c) sumele platite de angajator pentru educatia timpurie a copiilor angajatilor, conform prevederilor de la impozitul pe venit. 

Se exclud din acest plafon, incepand cu veniturile lunii ianuarie 2024, sumele acordate angajatilor care desfasoara activitati in regim de telemunca. 

 

CASS pentru indemnizatii de concediu medical 

Persoanele care se afla in concedii medicale acordate potrivit O.U.G. nr. 158/2005 nu mai sunt exceptate de la plata CASS pentru indemnizatiile aferente certificatelor medicale. Baza lunara de calcul a CASS este cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate de care beneficiaza persoanele fizice. Aceasta prevedere se aplica incepand cu indemnizatiile de sanatate aferente lunii ianuarie 2024.  

 

 

Citeste mai multe din categoria Legislatia muncii

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.