• office@smartree.com
 • 021 301 90 90
 

Model nou adeverinta de asigurat. Documente necesare pentru obtinere

23 Sept. 2014

Adeverinta de asiguratNoul model de adeverinta de asigurat CASS intra in vigoare astazi, 23 septembrie 2014, conform Ordinului 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobandirea calitatii de asigurat.

Pana la implementarea cardului national de asigurari sociale de sanatate, documentele justificative cu privire la dobandirea calitatii de asigurat sunt, conform articolului 1, alineatul (4) din Ordinul 581/2014:

 • Adeverinta de asigurat eliberata prin grija casei de asigurari in evidenta careia este inscris asiguratul;
 • Documentul rezultat prin accesarea de catre furnizorii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari a instrumentului electronic pus la dispozitie de CNAS, constituit in baza ReviSal;
 • Adeverinta eliberata de angajator pentru persoanele salariate.
 

Documente necesare pentru demonstrarea calitatii de asigurat

Salariatii isi demonstreaza calitatea de asigurati prin adeverinta eliberata de angajator in care este mentionat ca acesta din urma ii vireaza contributia la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Modelul acestei adeverinte a fost modificat, descarca-l.

Adeverinta de asigurat eliberata de angajator are o valabilitate de 3 luni si se elibereaza pe propria raspundere a angajatorului.

Celelalte categorii isi dovedesc calitatea de persoane asigurate in baza unei adeverinte eliberate de Casa de Asigurari de Sanatate, pe baza unor documente solicitate expres. Modificarile aduse de Ordinul 581/2014 in acest sens se refera la:

 • termenul de valabilitate a adeverintelor eliberate, in functie de asigurat;
 • introducerea unei noi categorii de persoane care vor dovedi calitatea de asigurat cu ajutorul adeverintei eliberate de CNAS – studentii-doctoranzi care isi desfasoara activitati didactice potrivit contractului de studii de doctorat.

Studentii-doctoranzi care desfasoara activitati didactice in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana vor prezenta urmatoarele documente pentru a-si dovedi calitatea de asigurat prin adeverinta eliberata de CNAS:

 • Act de identitate valabil la data solicitarii;
 • Contractul in baza caruia desfasoara activitati didactice;
 • Declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca sau alte venituri impozabile;
 • Adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa rezulte ca are calitatea de student-doctorand.

Copiii pana la 18 ani au nevoie de act de identitate sau certificate de nastere, iar adeverinta de asigurat obtinuta este valabila pana la implinirea varstei de 18 ani.

Tinerii intre 18 si 26 ani au nevoie de:

 • Act de identitate;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca;
 • Documente din care sa rezulte ca sunt elevi sau studenti – carnet de elev/student sau adeverinta de elev/student.

Adeverinta de asigurat eliberata este valabila pe intreaga durata a anului scolar/universitar.

Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului vor avea nevoie de:

 • Act de identitate;
 • Document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;
 • Document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social.

Adeverinta de asigurat eliberata pentru acestia este valabila pana la implinirea varstei de 26 de ani.

Pentru persoanele aflate in intretinere (sot, sotie si parintii), urmatoarele documente sunt necesare pentru a li se elibera adeverinta de asigurat:

 • Act de identitate;
 • Documente care atesta relatia de rudenie cu persoana asigurata (certificat de casatorie, certificat de nastere);
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri proprii;
 • Declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate ca are in intretinere persoana respectiva.

Adeverinta de asigurat are valabilitate 3 luni.

Femeile insarcinate sau lauzele care doresc eliberarea adeverintei de asigurat trebuie sa prezinte:

 • Actul de identitate;
 • Adeverinta medicala;
 • In cazul lauzelor, certificatul de nastere a copilului;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau documente justificative din care sa rezulte ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara.

Adeverinta de asigurat eliberata va fi valabila 3 luni de la data emiterii, spre deosebire de un an, cat era valabila anterior.

Persoanele cu handicap care solicita eliberarea adeverintei vor trebui sa depuna actul de identitate, certificatul de incadrare intr-un grad de handicap, declarative pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate. Adeverinta de asigurat este valabila 3 luni de la data emiterii, nu un an cat era anterior.

Pentru obtinerea adeverintei de asigurat, parintii aflati in concediu pentru cresterea copilului au nevoie de actul de identitate si de decizia emisa de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti. Adeverinta de asigurat va fi valabila pana la inchiderea categoriei in luna de raportare.

Pensionarii au nevoie de:

 • Actul de identitate;
 • Cuponul mandatului postal de achitare a drepturilor;
 • Talonul de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara sau decizia de pensionare pentru situatia in care nu s-a realizat plata pensiei;
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele realizate din pensii.

In cazul pierderii sau pana la dobandirea acestor documente, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei. Adeverinta de asigurat este valabila pana la inchiderea categoriei in luna de raportare.

Somerii obtin adeverinta de asigurat eliberata de casa daca depun ca documente actul de identitate si carnetul si/sau adeverinta de somaj eliberate de institutiile abilitate. Adeverinta este valabila pana la inchiderea categoriei in luna de raportare.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate trebuie sa depuna urmatoarele documente:

 • Actul de identitate;
 • Adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse.

Adeverinta de asigurat pentru aceasta categorie este valabila 3 luni de la data emiterii.

Persoanele care sunt intr-o familie care are drept la ajutor social trebuie sa prezinte actul de identitate si adeverinta eliberata de primaria localitatii de domiciliu din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social. Adeverinta de asigurat este valabila pana la inchiderea categoriei.

In cazul beneficiarilor de legi speciale (veterani de razboi, vaduve de razboi, revolutionari, persoane persecutate pe criterii politice, entice sau rasiale), acestia obtin adeverinta de asigurat daca prezinta:

 • Actul de identitate;
 • Documentele doveditoare ca se incadreaza intr-una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi;
 • Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii.

Adeverinta este valabila pana la inchiderea categoriei, iar anterior avea valabilitate 1 an.

Persoanele returnate sau expulzate ori victime ale traficului de persoane si care se afla in timpul procedurilor necesare pentru stabilirea identitatii au nevoie de o adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative. Adeverinta de asigurat este valabila pana la inchiderea categoriei in luna de raportare.

Personalul monahal prezinta actul de identitate si adeverinta eliberata de unitatea de cult. Adeverinta de asigurat primita este valabila pana la inchiderea categoriei in luna de raportare.

Te-ar mai putea interesa si:

CAS angajator, redus cu 5 procente din octombrie

Implementare soft de salarizare: ce trebuie sa stii despre business-ul tau?

Solutii salarizare

 

Citeste mai multe din categoria Administrare personal

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.