• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

Obligatii ale angajatorului in ceea ce priveste formarea profesionala a salariatilor

30 Iun. 2023

Formarea profesionala reprezinta in acesta perioada un subiect de importanta majora atat pentru angajati, cat si pentru companii, in contextul in care angajatii au devenit foarte orientati spre imbunatirea competentelor si evolutie profesionala, iar companiile sunt dispuse sa faca eforturi in ceea ce priveste retentia acestora.

Fiecare angajator trebuie deci sa stie ce inseamna de fapt formarea profesionala, care sunt obiectivele acestui proces, dar si care sunt obligatiile pe care le are fata de salariatii sai, in acest sens.

Potrivit Codului Muncii, formarea profesionala a salariatilor are urmatoarele obiective principale:

a) adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca;
b) obtinerea unei calificari profesionale;
c) actualizarea cunostintelor si deprinderilor specifice postului si locului de munca si perfectionarea pregatirii profesionale pentru ocupatia de baza;
d) reconversia profesionala determinata de restructurari socioeconomice;
e) dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procedee moderne, necesare pentru realizarea activitatilor profesionale;
f) prevenirea riscului somajului;
g) promovarea in munca si dezvoltarea carierei profesionale.

Tot in Codul Muncii este mentionat faptul ca formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme:

a) participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara sau din strainatate;
b) stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca;
c) stagii de practica si specializare in tara si in strainatate;
d) ucenicie organizata la locul de munca;
e) formare individualizata;
f) alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat.

 

Angajatorii, obligati sa asigure angajatilor programe de formare profesionala la anumite intervale de timp

Angajatorii au obligatia, potrivit Codului Muncii, de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii, dupa cum urmeaza:

a) cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati;
b) cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariati.

Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala sunt suportate de catre angajatori.

 

Care sunt angajatorii care trebuie sa elaboreze anual un plan de formare profesionala

Potrivit legislatiei, angajatorul persoana juridica, care are mai mult de 20 de salariati, trebuie sa elaboreze anual si sa aplice planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.

Planul de formare profesionala elaborat devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.

Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.

 

Formarea profesionala poate avea loc si la initiativa salariatului

Participarea la formare profesionala poate avea loc la initiativa angajatorului sau la initiativa salariatului, se stipuleaza in Codul Muncii.

In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.

Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata formarii profesionale, precum si orice alte aspecte legate de formarea profesionala, inclusiv obligatiile contractuale ale salariatului in raport cu angajatorul care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, se stabilesc prin acordul partilor si fac obiectul unor acte aditionale la contractele individuale de munca.

 

Drepturile salariatului pe perioada formarii profesionale

Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala, salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.

De asemenea, potrivit Codului Muncii, pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala, salariatul va beneficia si de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.

 

Obligatiile salariatilor care beneficiaza de programe de formare profesionala

Angajatii, beneficiari ai formarii profesionale, nu au parte numai de drepturi, ci si de indatoriri. Astfel, cei care au beneficiat de un curs sau un stagiu de formare profesionala, iar cheltuielile cu acesta au fost suportate de catre angajator, nu pot avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional.

Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca.

 

Ce risca angajatul care cere incetarea contractului individual de munca in perioada in care a convenit sa nu faca acest lucru

Nerespectarea de catre salariat a dispozitiei, potrivit careia nu poate avea initiativa incetarii contractului individual de munca pentru o perioada stabilita prin act aditional, determina obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregatirea sa profesionala, proportional cu perioada nelucrata din perioada stabilita conform actului aditional la contractul individual de munca.

Aceeasi obligatie revine si salariatilor care au fost concediati in perioada stabilita prin actul aditional, pentru motive disciplinare, sau al caror contract individual de munca a incetat ca urmare a arestarii preventive pentru o perioada mai mare de 60 de zile, a condamnarii printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o infractiune in legatura cu munca lor, precum si in cazul in care instanta penala a pronuntat interdictia de exercitare a profesiei, temporar sau definitiv.

 

Pregatirea profesionala din initiativa salariatului

In cazul in care salariatul este cel care are initiativa participarii la o forma de pregatire profesionala cu scoatere din activitate, angajatorul va analiza solicitarea salariatului, impreună cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor.

Angajatorul va decide cu privire la cererea formulata de salariat, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii. Totodata, angajatorul va decide cu privire la conditiile in care va permite salariatului participarea la forma de pregatire profesionala, inclusiv daca va suporta in totalitate sau in parte costul ocazionat de aceasta.

Salariatii care au incheiat un act aditional la contractul individual de munca cu privire la formarea profesionala pot primi in afara salariului corespunzator locului de munca si alte avantaje in natura pentru formarea profesionala.

 

Citeste mai multe din categoria Legislatia muncii

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Sunt de acord cu prelucrarea adresei de e-mail doar pentru asigurarea serviciului de Newsletter, conform cu Politica de Confidentialitate.