• office@smartree.com
  • 021 301 90 90
 

Regimul concediilor medicale pentru izolare COVID

28 Oct. 2020

Regimul concediilor medicale in situatia izolarii la domiciliu sau in unitatile medicale in urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 a fost reglementat inca din luna martie a acestui an. De la acel moment, modelul certificatelor in vigoare, cine le elibereaza dar si cauntumul indemnizatiei aferent acestor concedii au fost modificate. In articolul de mai jos, am inclus toate informatiile actualizate, inclusiv procedura eliberarii certificatelor medicale in eventualitatea in care unul dintre colegi este diagnosticat pozitiv cu Coronavirus. 

 

 

Cea mai importanta modificare este ca incepand cu 7 septembrie, s-a aprobat un nou model unic al certificatului de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. In plus, boala infectocontagioasa pentru care se instituie masura izolarii, a fost inclusa si evidentiata distinct, la codul 51, in noul model de certificat medical.

 

Important de stiut: cum procedezi daca unul dintre angajati este confirmat cu COVID-19? 

In cazul unui angajat confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligatia sa informeze Directia de Sanatate Publica pe raza careia isi desfasoara activitatea, in vederea demararii procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice. De asemenea, angajatorul are obligatia sa informeze angajatii cu privire la procedura de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domiciliu.

Daca angajatul a intrat in contact cu o persoana confirmata pozitiv sau in urma recoltarii probelor a fost cofirmata boala infectocontagioasa trebuie sa contacteze angajatorul pentru a-l instiinta ca se afla in izolare. 

 

Cum se elibereaza concediile medicale in caz de izolare la domiciliu sau in unitatile medicale? 

Angajatii afectati in mod direct de efectele Coronavirus si carora le-a fost impusa starea de izolare, la domiciliu, in spatiile special amenajate sau in unitatile medicale, au dreptul la concediu medical si la indemnizatie.  

In functie de simptomele specifice si de locatia unde se aplica izolarea, la domiciliu sau in unitatile medicale, procedura eliberarii certificatelor medicale este urmatoarea:

1. Asiguratii pentru care s-a instituit masura izolarii, potrivit legii, in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare beneficiaza de concediu medical pe toata perioada pentru care s-a instituit aceasta masura, iar pentru aceste persoane: 


• medicul curant este cel care elibereaza certificatul de concediu medical la externarea din spital, atat pentru perioada internarii, cat si pentru perioada externarii, dupa caz, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator. Certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.


• daca dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital starea de sanatate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitatii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune.


2. Pentru persoana asigurata pentru care s-a instituit masura izolarii intr-o unitate sanitara sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare si care poate fi externata, cu conditia izolarii la domiciliu sau la locatia declarata de persoana ce urmeaza a fi izolata:


• medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul elibereaza certificatul de concediu medical pentru durata internarii si poate acorda un concediu medical la externare pana la implinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioada stabilita de acesta.


• in situatia in care medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada in care persoana asigurata este izolata la domiciliu sau la locatia declarata de aceasta, certificatul de concediu medical se acorda pentru aceeasi afectiune de catre medicul de familie care monitorizeaza starea de sanatate a persoanei prin sistemul de telemedicina sau prin consultatii medicale la distanta.


• certificatul de concediu medical se acorda pentru o durata care nu poate depasi cumulat durata maxima a perioadei de izolare care decurge de la momentul internarii sau pentru o perioada stabilita de medicul curant din spital si comunicata prin scrisoare medicala medicului de familie.


• perioada internarii in unitatea medicala se vor acorda certificate de concediu medical "initial".


3. In situatia in care data internarii persoanei asigurate este ulterioara datei recoltarii primei probe care confirma boala infectocontagioasa, pentru aceasta perioada:


• certificatul de concediu medical se acorda de medicul de familie, in baza documentului eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la data recoltarii primei probe, data confirmarii bolii infectocontagioase si data internarii persoanei bolnave.


• se vor acorda certificate de concediu medical "initial".

 

4. Persoana asigurata confirmata cu o boala infectocontagioasa pentru care s-a instituit masura izolarii la domiciliu sau la o locatie declarata, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fara internare:


• beneficiaza de concediu medical acordat de medicul de familie, pe intreaga perioada inscrisa in documentul eliberat de directia de sanatate publica, care cuprinde informatii referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitara in care acesta isi desfasoara activitatea, precum si recomandarea cu privire la instituirea masurii izolarii, cu precizarea perioadei pentru care se dispune aceasta masura.

 

5. Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus masura izolarii pana la confirmarea infectiei cu o boala infectocontagioasa (persoanele care prezinta semne si simptome sugestive specifice definitiei de caz, precum si cele care, dupa confirmarea diagnosticului de boala infectocontagioasa prin investigatii paraclinice specifice, conform definitiei de caz nu prezinta semne si simptome sugestive sau prezinta simptome care nu necesita izolarea intr-o unitate sanitara sau, dupa caz, intr-o locatie alternativa atasata unitatii sanitare):


• certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie care au luat in evidenta si au monitorizat aceste persoane. In aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilita de catre medicii de familie in functie de evolutia bolii si durata monitorizarii, conform prevederilor ordinului ministrului sanatatii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, de Institutul National de Sanatate Publica, precum si de unitatile sanitare a masurilor in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.


• in situatia in care pentru aceste persoane intervine internarea in unitati sanitare sau intr-o locatie alternativa atasata unei unitati sanitare, pentru aceasta perioada certificatul de concediu medical se va elibera de medicul curant.


• se vor acorda certificate de concediu medical "initial".

Care este cuantumul indemnizatiei si din ce buget se suporta

Incepand cu luna septembrie, indemnizatia pentru concediu medical de carantina a ajuns la 100% (de la 75% cat era in trecut) din baza de calcul stabilita conform legii si se suporta integral din bugetul Fondului National unic de asigurari sociale de sanatate.

Certificatul de concediu medical eliberat de catre medicul de familie sau medicul curant se depune la angajator. Conform prevederilor OUG 158/2005 si art. 60 (2) din Normele de aplicare, in cazul concediilor medicale pentru izolare, angajatul nu este obligat sa depuna la angajator certificatul pentru luna anterioara pana in data de 5 a lunii în curs, ci pana la sfarsitul lunii in curs. Astfel, angajatul poate depune certificatul pentru concediul medical dupa iesirea din izolare.

Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus masura izolarii se elibereaza dupa ultima zi a incetarii perioadei de izolare, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a incetarii acesteia.

Daca durata perioadei de izolare depaseste 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Durata concediilor pentru izolare nu diminueaza numarul zilelelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru alte tipuri de afectiuni. De asemenea, in situatia concediului pentru izolare, NU se aplica restrictia privind durata maxima a concediului medical pe care il poate elibera medicul de familie, respectiv de 10 zile calendaristice. 

Persoanele asigurate au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara indeplinirea conditiei de stagiu de asigurare.

 

Ultimele noutati

 

 

 

 

 

 

Abonati-va la newsletter-ul Smartree pentru a fi la curent cu toate noutatile din domeniul HR

Programeaza un demo gratuit!